Історія профспілки

Профспілкова організація в учительському інституті була створена ще у 1940 році, тобто з самого початку діяльності інституту. Були створені профкоми окремо для викладачів та працівників інституту і окремо для студентів. Організацією  роботи профспілки керувала партійна організація. З боку викладачів – Михайло Донченко, з боку студентів – Петро Майданський. Жодних документів про діяльність профспілки інституту в довоєнні роки не збереглося.

Судячи з протоколів МК профспілки за 1954 рік, що зберігаються в обласному державному архіві місцевий комітет складався із 7 осіб. Збирався один раз у місяць і розглядав, в основному, організаційні питання.

У грудні 1957 року головою МК обрано викладача Ярмака Івана Івановича. Місцевий комітет профспілки все більше починає виконувати ідеологічні функції. Організовується перевірка роботи гуртка лікнепу, політгуртків, ці питання заслуховуються на засіданнях МК.

У 1958 році головою МК обраний старший викладач зарубіжної літератури Григорій Петрович Мазецький. Профспілка стає все більш політизованою.

У 1959 році головою МК обрано кандидата історичних наук, доцента Василя Афанасійовича Духніча. Г. П. Мазецький стає його заступником.

1960 рік є роком святкування 20-річчя інституту. Місцевий комітет профспілки бере активну участь в організації і проведенні святкових  заходів фінансами і особистою участю. В цей час в інституті налічується 177 працівників які всі є членами профспілки.

На початку 1970-го року на загальноінститутських зборах обрано загальноінститутський об’єднаний профком у складі 17 членів профкому. До нього ввійшли колишні окремі профкоми викладачів і працівниів та студентів. Головою профкому обрано  викладача Михайла Васильовича Кушнірука, його заступником – студента М.П. Сусака.

У жовтні 1986 року відбулася чергова звітно-виборна конференція якій передували звіти й вибори у профгрупах і профбюро інституту. На конференції обрано новий склад профкому в кількості 15 осіб. На організаційному засіданні одноголосно головою профкому переобрано Яценюка Василя Хомича. Заступником голови ппрофкому обрано Калашнікову Е.Д.. Обрано президію профкому у складі 7 осіб, а між членами профкому були розподілені обов’язки наступним чином:

Яценюк В. Х. – голова соцстрахової комісії;

Калашнікова Е. Д. – голова організаційно-масової комісії;

Климишин І. А. – голова виробничої комісії;

Колотило Б. Д. – голова  комісії з охорони праці й техніки безпеки;

Фіщук В. В. – голова житлово-побутової комісії;

Ласійчук П. С. – голова оздоровчо-лікувальної комісії;

Борисевич Л. В. – голова культурно-масової комісії;

Нестерук П. В. – голова спортивно-масової комісії;

Полєк В. Т. – голова ревізійної комісії.

З жовтня 1986 по жовтень 1989 року було проведено 30 засідань профкому і його президії на яких розглядалися такі основні питання: про охорону праці та техніки безпеки;  про роботу комісій профкому та профбюро підрозділів інституту; про організований відпочинок викладачів та працівників інституту під час профспілкових відпусток та оздоровлення дітей у літній період; про навчання профактиву; про завдання профгруп і профбюро по перебудові профспілкової роботи тощо.

У жовтні 1989 року відбулась чергова звітно-виборна профспілкова конференція на якій обрано новий склад профкому в кількості 19 осіб: Андрощук Л. В., Антонович М. М., Ареф’єва С.В., Борисевич Л.В., Воронюк К.О., Дем’янів Г.О., Доронюк В.Д., Климишин І.А., Кочкін І.Т., Курило Б.В., Лосійчук П.О., Моцюк І.Р., Пендзей І.В., Рувінський М.Н., Сливоцький М.Ю., Солудчик О.О., Тишківська Н.Я., Костишин Ф.Ф., Яковишин В.М. У склад ревізійної комісії ввійшли: Бондар М.Г., Заборовський Я.Ю., Копач В.П., Кугутяк М.В., Стефанюк Л.П. Головою профкому обрано Костишина Федора Федоровича.

У 2000-2005 роках профком тричі аналізував стан правового захисту і правової освіти працівників. В Юридичному інституті з ініціативи профкому і за сприяння директора інституту і голови профбюро почала діяти громадська правова консультація – юридична клініка, де допомогу отримують співробітники університету.

У березні 2010 року делегати профспілкових організацій університету зібрались на чергову звітно-виборну конференцію. Про роботу профкому університету за звітний період і завдання профспілкової організації по вдосконаленню внутріспілкової діяльності та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки доповів голова профспілкового комітету Костишин Ф.Ф. Обрано голову профкому та профспілковий комітет у складі 27 осіб. Новообраним головою первинної профспілкової організації університету став доцент кафедри менеджменту і маркетингу Копчак Юрій Степанович.

21 березня 2023 року на черговій звітно-виборній конференції працівники університету – члени профспілки обрали нового голову Первинної профспілкової організації завідувача кафедри політології, доктора політичних наук, професора Климончука Василя Йосифовича.

Нижче можна побачити більш детальну історію нашої профспілкової організації.

ППОП Сторінки історії.друк (4)