Заява на матеріальну допомогу

Голові первинної профспілкової організації

працівників Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

Климончуку В.Й.

члена профспілки_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові повністю)

__________________________________________

(посада, назва підрозділу)

Заява

Прошу надати мені нецільову благодійну матеріальну допомогу

_______________________________________________________________

(вказати причину)

“______”_________________2023 р.       _____________________________                                                                                                                                                                                                         (особистий підпис)

Телефон робочий ________________Телефон мобіл. ______________________

Паспорт: серія _______номер __________________

      виданий “_____”______________________  ________р.              

      ___________________________ ____МУВС__МВС України

(ким виданий)

      в_____________________________ __________області.

________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер  _________________________________________

 

Погоджено:

Голова профспілкового бюро _______________________________________________

                                                                   (назва підрозділу)

  ____________                                                     ________________________

      (підпис)                                                                    (прізвище, ініціали)