Засідання профкому

     28 вересня 2020 року відбулося засідання профспілкового комітету в online-режимі.

    Про початок освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році в умовах карантину спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2 виступив ректор університету, проф. Цепенда І.Є., який зазначив, що наразі навчання проводиться у формі змішаного типу навчання: лекції (в окремих випадках і практичні та семінарські заняття) проводяться в онлайн-режимі з використанням дистанційних технологій, інші види занять проводяться очно в аудиторіях. Звичайно, що рекомендовано студентам та викладачам дотримуватись соціальної дистанції, використовувати під час перерв засоби індивідуального захисту, постійно користуватися антисептичними засобами, регулярно здійснювати провітрювання аудиторії та дотримуватись інших санітарно-гігієнічних рекомендацій. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам перед початком заняття в аудиторії проводиться опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. У разі виявилення у здобувачів освіти відповідних ознак обовꞌязково робиться повідомлення в деканат/дирекцію для прийняття подальших рішень деканом/директором. Також ректор університету повідомив, що спільно із ректорами ІФНТУНГ та ІФДМА направлено спеціального листа на імꞌя міського голови Івано-Франківська про прохання обмеження розважальних заходів у відпочинкових закладах міста з метою запобігання поширення коронавірусу серед числа студентів. На даний час готується наказ щодо затвердження інструкції під час роботи в умовах карантину.

     Про результати проходження медичного обстеження працівників університету(коронавірус, антитіла IgM до нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2-NP-IgM) інформував проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Шинкарук Я.І. Він доповів, що в університеті в період з 31 серпня по 11 вересня 2020 року було організовано проходження тестування працівників на коронавірус. Всього налічується штатних працівників університету 1749, з них було подано для проходження тестування 1154. Згідно результатів обстеження 999 виявилися негативними, 155 позитивними, не пройшли тестування 167. Задля цього додатково в період з 22 вересня по 1 жовтня 2020 року здійснюється тестування тих працівників, які його не пройшли в лабораторії, що знаходиться на вул. Мазепи, 21.

    Про результати закупівлі антисептиків для рук працівникам інформував голова профкому Копчак Ю.С. Він доповів, що згідно поданих головами профбюро структурних підрозділів замовлень для працівників університету було закуплено 310 штук антисептиків для рук. Інформував також про підсумки роботи профспілкової організації із забезпечення оздоровлення і відпочинку працівників університету та членів їх сімей у 2020 році а саме, що в період з 20 по 28 серпня, з 4 по 6 вересня, з 11 по 13 вересня та з 18 по 20 вересня 2020 року в СОК «Смерічка» організовувались короткотермінові зміни для спільного сімейного відпочинку працівників і членів їх сімей, в ході яких було оздоровлено більше 60 осіб. Працівники університету (члени профспілки) та їх діти відпочивали по пільгових путівках, оплачуючи 50% вартості путівки.

     Про порядок поселення працівників університету в гуртожитки, зокрема про впровадження в дію системи подачі заяв в електронному форматі інформував голова комісії профкому з соціально-побутових і житлових питань, директор студентського містечка Лилик М.Й. Він також виступив із проханням про необхідність надання згоди щодо проживання в гуртожитку працівниці університету – старшому лаборанту кафедри хімії Мислін М.В.

         Наприкінці заслухали інформацію бухгалтера профкому Чучук О.Д. про:

  • про грошові видатки первинної профспілкової організації;
  • про надання нецільової благодійної (матеріальної) допомоги з профспілкових коштів;
  • про грошові виплати, як винагорода профспілковим активістам за поданнями голів профбюро підрозділів.