До відома профактиву

Терміни подання документів на іменні стипендії ВРУ для молодих учених-докторів наук – продовжено

Комітет з питань освіти, науки та інновацій продовжив термін подання документів на конкурс іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук у 2020 році.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Додатку 1 до Постанови Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2676-VIII «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності, розробляє та затверджує Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття Стипендії, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів.

     Рішенням Комітету з питань освіти, науки та інновацій від 3.12.2019 протокол № 13 б «Про конкурси на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим та призначення іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук» затверджено зазначену Інструкцію.

     Відповідно до підпункту 2.2 Інструкції наукова установа щороку до 30 квітня подає подання претендентів на Стипендію до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

     Відповідно до підпункту 2.1 Інструкції висунення претендентів на здобуття Стипендії здійснюють за місцем їхньої роботи (основної або за сумісництвом) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств різних форм власності та підпорядкування.

      У зв’язку з установленням на всій території України карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та можливим обмеженням організації висунення претендентів на Стипендію визначено за доцільне відтермінувати у поточному році строки подання документі претендентів на Стипендію.

     У зв’язку з викладеним народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вирішили:

     1. Подовжити терміни подачі у 2020 році подань претендентів на Стипендію:

     1.1 від наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств різних форм власності та підпорядкування до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади впродовж одного календарного місяця, починаючи з дня, наступного за днем закінчення карантину.

    1.2 Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України, відповідними центральними органами виконавчої влади зі своїм рішенням про рекомендацію претендента на отримання Стипендії до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій впродовж двох календарних місяців, починаючи з дня, наступного за днем закінчення карантину.

     За матеріалами – Комітету з питань освіти, науки та інновацій