До відома профактиву

Доплати та надбавки методисту інформаційно-бібліотечного відділу ІПО

Запитання

Чи має право методист інформаційно-бібліотечного відділу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ІПО) на встановлення доплат, надбавок, зокрема за вислугу років?

Відповідь фахівців Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

    Відповідно до статті 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» за призначенням бібліотеки поділяються на публічні (загальнодоступні) та спеціальні. До спеціальних бібліотек віднесені бібліотеки академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

     Оскільки згідно з Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є вищим навчальним закладом, його бібліотека є спеціальною бібліотекою.

   Соціальні гарантії працівникам бібліотек встановлюються відповідно до статті 30 зазначеного вище закону. На працівників бібліотек, незалежно від форм власності та статусу бібліотеки, поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

    Працівникам бібліотек можуть встановлюватися надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці. Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

    Порядок встановлення та виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек».

     Відповідно до п.1 Порядку доплати за вислугу років установлюються працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних і спеціалізованих). Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність. Перелік посад працівників державних і комунальних бібліотек, які здійснюють зазначені види діяльності, наведений у додатку до Порядку виплати доплати за вислугу років.

   Переліком посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, передбачено посади провідних методистів, методистів всіх категорій та методистів (без категорії). 

      Відповідно до зазначеного Порядку працівникам, посади яких віднесені до  Переліку, встановлюється доплата за вислугу років залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 %, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %посадового окладу.

    Згідно з пунктом 3 вищезгаданої постанови працівникам, зазначеним у Переліку, виплачується також допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати); матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

      Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» з 1 жовтня 2009 року для працівників, посади яких віднесені до Переліку, запроваджено надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 % посадового окладу. Однак, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 89 зазначена надбавка встановлюється у граничному розмірі 50 % посадового окладу. Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.

     При цьому пунктом 6.3.26 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки рекомендовано керівникам закладів та установ освіти забезпечити встановлення надбавок працівникам бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» в максимальному розмірі.

     Згідно з пунктом 1.4 Галузевої угоди положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

    Отже, оскільки особа працює на посаді методиста інформаційно-бібліотечного відділу в бібліотеці обласного інституту післядипломної освіти, яка віднесена до Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, то вона має право на усі вищезазначені виплати, зокрема доплату за вислугу років та надбавку у максимальному 50%-му розмірі. 

      Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки