До відома профактиву

Утворено Національне агентство кваліфікацій

та затверджено його статут

Уряд утворив Національне агентство кваліфікацій та затвердив його статут.

На зазначений орган покладені повноваження щодо:

  • супроводу запровадження Національної рамки кваліфікацій;
  • здійснення міжнародного співробітництва у сфері кваліфікацій, зокрема з метою гармонізації Національної рамки кваліфікацій з відповідними міжнародними документами;
  • забезпечення прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях;
  • створення і ведення Реєстру кваліфікацій;
  • координації розроблення професійних стандартів, їх реєстрації та забезпечення відкритого доступу до них;
  • розроблення критеріїв та процедур визнання професійних кваліфікацій, здобутих в іноземних державах.

     Відповідно до Статуту, до складу Агентства повинно входити 12 членів, з яких по 2 представники від МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, по 3 – від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

     Довідково

    Згідно із Законом України «Про вищу освіту» Національне агентство кваліфікацій є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій, який формується на паритетних засадах з представників МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

     Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України