Відбувся VII Пленум Обкому профспілки

     13 грудня 2018 року в м. Івано-Франківську відбувся VII Пленум Обкому профспілки Працівників освіти і науки України.

  Розпочався Пленум урочистим моментом нагородження. Голова Івано-Франківського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України, Мирослав Габорак вручив голові Первинної профспілкової організації працівників Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Юрію Копчаку – Почесний знак «Турбота про дітей» за вагомий особистий внесок в організацію дитячого оздоровлення у 2018 році.

     Далі розглянули питання порядку денного:

  1. Про роботу та завдання організаційних ланок обласної профспілкової організації щодо зміцнення первинних профспілкових організацій як основи діяльності Профспілок.
  2. Про затвердження бюджету та штатного розпису обкому Профспілки на 2019 рік.

     Щодо завдань первинних профспілкових організацій постановили:

  • формувати в членів трудових колективів усвідомлення необхідності членства в Профспілці та їх активну позицію щодо захисту прав та інтересів працюючих;
  • налагоджувати ефективний соціальний діалог з керівниками закладів освіти з метою покращення соціально-економічного становища працівників, використовуючи усі можливості колективно-договірного регулювання;
  • продовжувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням прав педагогічних працівників на оплату праці відповідно до законодавчо встановлених норм, зокрема з виплати надбавок за престижність педагогічної праці, винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків та допомоги при наданні відпустки в максимальних розмірах, оплати за заміну тимчасово відсутніх вчителів, вихователів та інших працівників, за перевищення планової наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів, за завідування навчальними кабінетами, а також матеріального забезпечення під час підвищення кваліфікації, їх підвезення до місця роботи і додому, забезпечення встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів, недопущення скорочення працівників, переведення їх на неповну тривалість робочого часу;
  • вживати заходів щодо встановлення педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти та установ освіти, науково-педагогічним працівникам надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі в розмірі не менше 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 06.11.2018 № 02-5/630 та № 1/9-676;
  • активізувати роботу з молоддю, молодими спеціалістами як резервом керівників виборних профспілкових органів та майбутніми профспілковими лідерами;
  • продовжити роботу щодо залучення працівників та осіб, які навчаються, до профспілкового членства.