Засідання профспілкового комітету

      22 листопада відбулося чергове засідання профспілкового комітету, на якому голови профспілкових бюро структурних підрозділів обговорили актуальні питання порядку денного.

       Участь у розгляді питання щодо закупівлі новорічних кондитерських подарунків для дітей працівників університету взяли представники кондитерських компаній – Леся і Роман Фурса ПП «Унікальна цукерка» та Ростислав Батюг ПП м. Пустомити Львівської області. Кожному з них було надано можливість здійснити презентацію своєї продукції, відповісти на запитання голів профбюро. Обрання фірми здійснювалося шляхом таємного голосування, за яким спостерігала лічильна комісія (Ємець О.І., Максимець Б.В., Солонець І.Ф.). В результаті голосування за більшості голосів переможцем обрано кондитерську компанію «Унікальна цукерка». З нею укладено договір про купівлю та постачання кондитерських подарунків в кількості 990 штук, які будуть вручені працівникам (членам профспілки) для їх дітей у віці до 16-ти років.

         Далі голова профкому Копчак Ю. С. доповідав про участь у розширеному засіданні Ради вищої школи ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, яке відбулося 7 листопада в м. Києві та про прийняту Постанову Ради вищої школи «Про актуальні питання діяльності вищої школи та проект Державного бюджету України на 2019 рік» згідно якої рекомендується:

   ЦК Профспілки, виборним органам обласних, Київської міської організацій Профспілки продовжити роботу, спрямовану на виконання постанови ЦК Профспілки від 11.10.2018 № П-16-1 «Про проект Державного бюджету України на 2019 рік та пов’язані з ним дії організаційних ланок Профспілки».

    Виборним органам первинних профспілкових організацій закладів вищої освіти (вищих навчальних закладів) більш активно долучатися до раціонального використання обсягів видатків Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» з метою своєчасної і в повному обсязі оплати праці науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інших працівників закладів вищої освіти.

    Первинним профспілковим організаціям закладів вищої освіти (вищих навчальних закладів) під час бюджетного процесу вимагати:

 1. Передбачення в Державному та місцевих бюджетах на 2019 рік обсягів видатків на освіту не менше 7% ВВП, як це гарантовано статтею 78 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ, які мають складати не менше 276,5 млрд. гривень проти передбачених 242,1 млрд. гривень, необхідних для 2 оплати праці працівників закладів та установ освіти у повному обсязі, не допускаючи заборгованості, а також забезпечення в закладах освіти належних умов роботи та навчання, поповнення та оновлення їх матеріально-технічної бази.
 2. Збільшення обсягів видатків у Державному бюджеті на 2019 рік, необхідних для забезпечення:

– рівня посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників, передбаченого статтею 61 Закону України «Про освіту» з урахуванням норм Прикінцевих та перехідних положень, та затвердження Кабінетом Міністрів України схеми посадових окладів та ставок заробітної плати цих працівників, виходячи з розміру посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, визначеного на рівні трьох прожиткових мінімумів на працездатну особу;

– рівня посадових окладів працівників наскрізних професій зі збереженням міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не нижче мінімальної заробітної плати, а також термінів її підвищення;

– виключення з мінімальної заробітної плати розмірів доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат з відновленням редакцій статті 95 Кодексу законів про працю України, статті 3 Закону України «Про оплату праці», які мали місце до запровадження положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII.

 1. Збільшення обсягів видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» Міністерству освіти і науки України, як головному розпоряднику коштів, у тому числі на заробітну плату педагогічних і науково-педагогічних працівників, з 17.300.385,0 тис. гривень до 22.554.621,2 тис. гривень з урахуванням підвищення розміру посадових окладів науково-педагогічних працівників у 1,585 разу пропорційно підвищенню розміру посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії та міжпосадового збільшення посадових окладів науково-педагогічних працівників.
 2. Збільшення обсягів видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» Міністерству освіти і науки України, як головному розпоряднику коштів, у тому числі на заробітну плату педагогічних і науково-педагогічних працівників, з 977.303, 3 тис. гривень до 1.417.715,1 тис. гривень.
 3. Збільшення обсягів видатків на виплату стипендій за бюджетною програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» Міністерству освіти і науки України, як головному розпоряднику коштів, для забезпечення її виплати не менше як 2/3 студентів, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання, з 3.400.967,7 тис. гривень до 5.425.353,0 тис. гривень.

    Первинним профспілковим організаціям закладів вищої освіти (вищих навчальних закладів) спільно з керівниками закладів вищої освіти:

 1. Вживати заходів для встановлення науково-педагогічним працівникам надбавок за складність і напруженість у роботі не менше ніж на 10% посадового окладу з метою відновлення міжпосадового рівня оплати праці, порушеного постановами Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 та 11.01.2018 № 22.
 2. Долучитися до опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу обсягу видатків загального фонду державного бюджету між закладами вищої освіти на підготовку кадрів на умовах державного замовлення та забезпечення діяльності їх баз практики».
 3. Забезпечити внесення змін до укладених колективних договорів відповідно до зміненої Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, що схвалено постановою пленуму ЦК Профспілки від 19.04.2018 № Пл-V-1 «Про стан виконання зобов’язань Сторонами соціального діалогу за Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки та внесення до неї змін», а також більш повно використовувати можливості колективно-договірного регулювання для належної оплати праці науково-педагогічних та інших працівників закладів вищої освіти, здійснення інших соціально-економічних інтересів членів профспілки.

      Наступним розглянули питання про підведення підсумків заготівлі овочів, фруктів на осінньо-зимовий період 2018-2019 рр. для працівників університету. Зазначимо, що в листопаді профспілковим комітетом спільно з університетом здійснено заготівлю продуктів за здешевленими цінами, яка охопила більшість структурних підрозділів. В результаті заготівлі для працівників реалізовано продукцію:

 • картоплі 1 105 кг;
 • моркви 201 кг;
 • яблук 80 кг;
 • капусти 420 кг;
 • цибулі 630 кг;
 • цукру 2 950 кг.

    В тому числі вручено пакети з овочами та фруктами 6 одиноким пенсіонерам – колишнім працівникам університету, які потребують соціальної підтримки.

   Голосували також за прийняття постанови про затвердження голови профбюро загально-університетських служб – заступника начальника навчально-методичного відділу Солонець І.Ф. Наприкінці заслухали:

 • звіт про роботу голови профбюро факультету математики та інформатики – доцента кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Казмерчука А.І.;
 • про грошові видатки первинної профспілкової організації;
 • про надання нецільової благодійної матеріальної допомоги з профспілкових коштів;
 • про грошові виплати, як винагорода профспілковим активістам за поданнями голів профбюро підрозділів.