Заява на вступ у профспілку

                                                                 Первинній профспілковій організації працівників

                                                                 Прикарпатського національного університету

                                                                   імені В.Стефаника

                                         _______________________________________________

                                                           (прізвище, ім’я та по батькові)

                                       (працюю ким і де_________________________________)

Заява

Прошу прийняти мене в члени Профспілки працівників освіти і науки України.

Статут профспілки визнаю і зобов’язуюся виконувати.

 

_______________________202__р.       _____________________________                                                                                                                                                                                                                    (особистий підпис)

 

Ректору Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

проф. Цепенді І.Є.

______________________________________

(посада працівника)

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові працівника)

Заява

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” прошу Вас щомісячно утримувати з моєї заробітної плати членські профспілкові внески в розмірі, визначеному статутом Профспілки працівників освіти і науки.

__________________                                                          _________________

     (дата)                                                                                              (підпис)