До відома профактиву

Оприлюднено постанову Уряду про підвищення зарплат

науково-педагогічним працівникам

Урядом оприлюднено рішення про підвищення на 11 % посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».
     Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.

     При цьому зазначаємо, що відповідно до пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про вищу освіту» до закладів вищої освіти, крім університетів, академій, інститутів, належать також коледжі.
    Згідно з пунктом 121 частини 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про вищу освіту» коледжі (у тому числі коледжі як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів), які отримали ліцензію на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра, включають до свого штатного розпису відповідні посади науково-педагогічних працівників. На науково-педагогічних працівників таких коледжів та осіб, які здобувають у них вищу освіту ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра, поширюються умови оплати праці, пенсійного забезпечення, норми педагогічного навантаження, норми стипендіального забезпечення на рівні закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації. Педагогічні працівники цих коледжів, які відповідають вимогам цього Закону до науково-педагогічних працівників та забезпечують підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, отримують статус науково-педагогічних працівників і переводяться на відповідні науково-педагогічні посади з початку реалізації відповідної освітньої програми або з 1 вересня 2017 року, якщо освітня програма підготовки фахівців ступеня бакалавра вже реалізується.
    Разом з тим зазначаємо, що посадові оклади науково-педагогічних працівників підвищуються з 1 січня 2019 року у зв’язку зі збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2019 року з 1762 гривень до 1921 гривні, тобто на 9%. Таким чином загальний розмір підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників складає з 1 січня поточного року 21%.

     Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України