До відома профактиву

Гарантії прав і свобод громадян в умовах введення воєнного стану

Законом України від 26.11.2018 № 2630-VIII (набрав чинності 28.11.2018) затверджено Указ Президента України від 26.11.2018 № 393 «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з яким воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

      Відповідно до статті 1 Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності  та передбачає, зокрема, тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

      Частиною другою статті 64 Конституції України передбачено, що в умовах воєннного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

     Разом з тим не можуть бути обмежені такі конституційні права і свободи громадян:

 • рівність конституційних прав і свобод та рівність перед законом (стаття 24);
 • заборона позбавлення громадянства і права змінити громадянство (стаття 25);
 • невід’ємне право на життя (стаття 27);
 • право на повагу до його гідності (стаття 28);
 • право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29);
 • право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (стаття 40);
 • право на житло (стаття 47);
 • рівні права і обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; рівні права дітей (статті 51, 52);
 • право на судовий захист (стаття 55);
 • право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (стаття 56);
 • право знати свої права і обов’язки (стаття 57);
 • незворотність дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (стаття 58);
 • право на професійну правничу допомогу (стаття 59);
 • право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (стаття 60);
 • право не бути двічі притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (стаття 61);
 • презумпція невинуватості (стаття 62);
 • право не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (стаття 63).

    Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом (стаття 22 Закону № 389-VIII).

     Згідно з пунктом 3 Указу Президента України № 393 у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

     Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції України та Закону «Про правовий режим воєнного стану» (стаття 20 Закону № 389-VIII).

     Юридичний відділ ЦК Профспілки