Члени профкому

 Копчак Юрій Степанович – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, голова профкому

Члени профкому: 

 1. Бедрій Тарас Романович, начальник інформаційного відділу, голова профбюро Інформаційно-обчислювального центру;
 2. Бойчук Уляна Володимирівна, начальник відділу публічних закупівель, голова профбюро адміністративно-господарської частини;
 3. Борисевич Лілія Василівна, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, голова профбюро філософського факультету;
 4. Бублик Сергій Анатолійович, доцент кафедри фізичного виховання, голова профбюро кафедри фізичного виховання;
 5. Гнєзділова Вікторія Ігорівна, доцент кафедри біології, голова профбюро факультету природничих наук;
 6. Головата Олена Василівна, завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів, голова профбюро Наукової бібліотеки;
 7. Гуменюк Галина Михайлівна, доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, голова профбюро факультету туризму;
 8. Ємець Ольга Іванівна, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова профбюро економічного факультету;
 9. Казмерчук Анатолій Іванович, доцент кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, голова профбюро факультету математики та інформатики;
 10. Кохан Наталія Василівна, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права, голова профбюро Навчально-наукового Юридичного інституту;
 11. Лилик Михайло Йосипович, директор студентського містечка;
 12. Макарук Ольга Любомирівна, викладач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту, голова профбюро Коломийського навчально-наукового інституту;
 13. Максимець Богдан Володимирович, викладач Івано-Франківського коледжу, голова профорганізації Івано-Франківського коледжу;
 14. Маланюк Любомир Богданович, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін, голова профбюро факультету фізичного виховання і спорту;
 15. Марчук Ганна Іванівна, професор кафедри журналістики, голова профбюро факультету філології;
 16. Мельник Олександр Юліанович, доцент кафедри виконавського мистецтва, заступник голови профобюро Навчально-наукового Інституту мистецтв;
 17. Мінцис Елла Євгенівна, старший викладач кафедри , голова профбюро факультету іноземних мов;
 18. Остафійчук Віталій Іванович, інженер I категорії по ремонту основних засобів адміністративно-господарської частини, член профкому;
 19. Петришин Роман Андрійович, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, голова профбюро педагогічного факультету;
 20. Поміркована Тетяна Валентинівна, доцент кафедри іноземних мов, голова профбюро кафедри іноземних мов;
 21. Прокопів Володимир Васильович, професор, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла, голова профбюро фізико-технічного факультету;
 22. Пташник Галина Романівна, голова профбюро працівників гуртожитків;
 23. Солонець Ірина Федорівна, начальник навчально-методичного відділу, голова профбюро загально-університетьских служб;
 24. Шпільчак Володимир Антонович, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва, голова профбюро Навчально-наукового Інституту мистецтв;
 25. Щербін Лілія Василівна, доцент кафедри всесвітньої історії, голова профбюро факультету історії, політології і міжнародних відносин.