Члени профкому

 Копчак Юрій Степанович – к.е.н., доцент, голова профкому

Члени профкому: 

 1. Бедрій Тарас Романович, начальник інформаційного відділу, голова профорганізації Інформаційно-обчислювального центру;
 2. Бойчук Уляна Володимирівна, фахівець відділу постачання, голова профорганізації адміністративно-господарської частини;
 3. Борисевич Лілія Василівна, доцент, голова профорганізації філософського факультету;
 4. Бублик Сергій Анатолійович, голова профорганізації кафедри фізичного виховання;
 5. Гнєзділова Вікторія Ігорівна, доцент, голова профорганізації факультету природничих наук;
 6. Головата Олена Василівна, зав. відділенням, голова профорганізації Наукової бібліотеки;
 7. Гуменюк Галина Михайлівна, доцент, голова профорганізації факультету туризму;
 8. Ємець Ольга Іванівна, доцент, голова профорганізації економічного факультету;
 9. Казмерчук Анатолій Іванович, доцент, голова профорганізації факультету математики та інформатики;
 10. Кохан Наталія Василівна, доцент, голова профорганізації Навчально-наукового Юридичного інституту;
 11. Лилик Михайло Йосипович, директор студентського містечка;
 12. Максимець Богдан Володимирович, викладач, голова профорганізації Івано-Франківського коледжу;
 13. Марчук Ганна Іванівна, доцент, голова профорганізації факультету філології;
 14. Мельник Олександр Юліанович, доцент, заступник голови профорганізації Навчально-наукового Інституту мистецтв;
 15. Мінцис Елла Євгенівна, старший викладач, голова профорганізації факультету іноземних мов;
 16. Остафійчук Віталій Іванович, інженер I категорії по ремонту основних засобів адміністративно-господарської частини;
 17. Петришин Роман Андрійович, доцент, голова профорганізації Педагогічного факультету;
 18. Прокопів Володимир Васильович, професор, голова профорганізації фізико-технічного факультету;
 19. Пташник Галина Романівна, голова профорганізації працівників гуртожитків;
 20. Шпільчак Володимир Антонович, доцент, голова профорганізації Навчально-наукового Інституту мистецтв;
 21. Щербін Лілія Василівна, доцент, голова профорганізації Факультету історії, політології і міжнародних відносин.