Склад конференції трудового колективу

Персональний склад Конференції трудового колективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2017-2019рр.

Ректорат

1. ЦЕПЕНДА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ, РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ, ДОКТОР ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР.

2. Михайлишин Галина Йосипівна, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософських наук, професор.

3. Запухляк Руслан Ігорович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

4. Шарин Сергій Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

5. Загороднюк Андрій Васильович, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.

6. Шинкарук Ярослав Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, кандидат юридичних наук, професор.

 Інші члени Вченої ради

7. Нагорняк Михайло Миколайович, директор Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, доктор політичних наук, професор.

8. Билиця Ярослав Теодорович, декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.

9. Благун Іван Семенович, декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор.

10. Васильєва Валентина Антонівна, директор Навчально-наукового Юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.

11. Великочий Володимир Степанович, декан факультету туризму, доктор історичних наук, професор.

12. Гасюк Іван Михайлович, декан фізико-технічного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор.

13. Гоян Ігор Миколайович, декан філософського факультету, доктор філософських наук, професор.

14. Грицан Анатолій Васильович,директор Навчально-наукового інституту мистецтв, кандидат історичних наук, професор.

15. Кланічка Володимир Михайлович, декан факультету природничих наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.

16. Плекан Юрій Васильович, директор Коломийського навчально-наукового інституту, кандидат історичних наук, доцент.

17. Кугутяк Микола Васильович, декан факультету історії, політології та міжн. відносин, доктор історичних наук, професор.

18. Пилипів Володимир Михайлович, декан факультету математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор.

19. Рега Олексій Степанович, декан Педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.

20. Яців Ярослав Миколайович, декан факультету фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, професор.

21. Голод Роман Богданович, декан факультету філології, доктор філологічних наук, професор.

22. Копчак Юрій Степанович, голова ППО працівників університету, кандидат економічних наук, доцент.

23. Гаврилишин Петро Михайлович, директор наукової бібліотеки, кандидат філологічних наук, доцент.

24. Григорів Ольга Орестівна, головний бухгалтер, кандидат економічних наук, доцент.

25. Стинська Вікторія Володимирівна, секретар вченої ради університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

26. Кононенко Віталій Іванович, радник ректора університету, доктор філологічних наук, професор.

27. Бубна Роман Мирославович, Генеральний директор ТОВ «Науковий парк» «Прикарпатський університет».

28. Стефінін Володимир Володимирович, голова ради з наук.-дос. роботи студ., аспір. і молодих вчених, канд. екон. наук, доцент.

29. Комар Віталій Олегович, голова студентського профкому університету.

30. Сапіга Ірина Михайлівна, голова студентського сенату університету.

31. Дмитришин Мар’ян Іванович, докторант.

32. Мохнацький Марк Любомирович, аспірант.

33. Буряк Сергій Іванович, студентський сенат.

34. Ганущак Мар’ян Анатолійович, студентський сенат.

35. Головацька Лілія Ігорівна, студентський сенат.

36. Родим’юк Павло Володимирович, студентський сенат.

37. Луцан Надія Іванівна, завідувач кафедри мат. і прир.дис.поч.освіти, доктор педагогічних наук, професор.

38. Завгородня Тетяна Костянтинівна, завідувач кафедри педагог. ім.Б.Ступарика, доктор педагогічних наук, професор.

39. Кобецька Надія Романівна, завідувач каф. труд., еколог. та аграр. права, кандидат юридичних наук, професор.

40. Фріс Павло Львович, завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор.

41. Клапчук Володимир Михайлович, завідувач кафедри ГРС та курортної справи, доктор історичних наук, професор.

42. Угринюк Василь Миколайович, завідувач кафедри іноз. мов і країнознавства, кандидат філологічних наук, доцент.

43. Грицуляк Богдан Васильович, завідувач кафедри анат.і фіз. люд.і тварин, доктор медичних наук, професор.

44. Миронюк Іван Федорович, завідувач кафедри орг. та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, ст.науковий спів роб.

45. Жерноклеєв Олег Станіславович, завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

46. Климончук Василь Йосифович, завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор.

47. Грещук Василь Васильович, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.

48. Хороб Степан Іванович, завідувач кафедри української літератури, доктор філологічних наук, професор.

49. Дутчак Віолетта Григорівна, завідувач кафедри нар.інструм. та муз.фол., доктор мистецтвознавства, професор.

50. Карась Ганна Василівна, завідувач кафедри академ. та естрад.мист.,

доктор мистецтвознавства, професор.

51. Ковальчук Михайло Петрович, завідувач кафедри філології, кандидат філологічних наук, доцент.

52. Поясик Оксана Іванівна, завідувач кафедри педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, доцент.

53. Остафійчук Богдан Костянтинович, завідувач кафедри МіНТ, доктор фізико-математичних наук, професор.

54. Салій Ярослав Петрович, професор кафедри ФХТТ, доктор фізико-математичних наук, професор.

55. Никифорчин Олег Ростиславович, завідувач кафедри алгебри та геометрії, доктор фізико-математичних наук, професор.

56. Петришин Любомир Богданович, завідувач кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор.

57. Баланюк Іван Федорович, завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор.

58. Дмитришин Леся Ігорівна, професор кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор.

59. Яцків Наталія Яремівна, завідувач кафедри французької філології, кандидат філологічних наук, доцент.

60. Остапович Олег Ярославович, завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.

61. Ларіонова Вікторія Костянтинівна, завідувач кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, професор.

62. Карпенко Зіновія Степанівна, завідувач кафедри вік. та пед. психології, доктор психологічних наук, професор.

63. Дума Зеновій Васильович, завідувач кафедри фізичної реабілітації, доктор медичних наук, професор.

64. Мицкан Богдан Михайлович, завідувач каф. теорії та мет. фіз.культури і спорту, доктор біологічних наук, професор.

Профком працівників, голови комісій, керівники коледжів

65. Москаленко Юрій Михайлович, директор Івано-Франківського  коледжу.

66. Вівчаренко Олег Антонович, голова комісії з трудових спорів.

67. Матківський Микола Петрович, голова комісії з охорони праці.

68. Бедрій Тарас Романович, Голова профбюро ІОЦ.

69. Богуславська Тетяна Василівна, Голова профбюро КСЇ «Калина».

70. Бойчук Уляна Володимирівна, Голова профбюро АГЧ.

71. Гнєзділова Вікторія Ігорівна, Голова профбюро факультету природничих наук.

72. Головата Олена Василівна, Голова профбюро Наукової Бібліотеки.

73. Гуменюк Галина Михайлівна, Голова профбюро факультету туризму.

74. Ємець Ольга Іванівна, Голова профбюро економ. факультету.

75. Казмерчук Анатолій Іванович, Голова профбюро ф-ту математики та інформатики.

76. Кохан Наталія Василівна, Голова профбюро Навч.-наук. Юрид. інституту.

77. Борисевич Лілія Василівна, Голова профбюро філософ факультет.

78. Максимець Богдан Володимирович, голова профбюро Івано-Франківського коледжу.

79. Марчук Ганна Іванівна, Голова профбюро факультету філології.

80. Мінцис Елла Євгенівна, Голова профбюро факультету іноземних мов.

81. Петришин Роман Андрійович, Голова профбюро Пед. факультету.

82. Петрів Ольга Петрівна, Голова профбюро Навч.-наук. Коломийського інституту.

83. Причак Віра Федорівна, Голова профбюро загально-університетських служб.

84. Прокопів Володимир Васильович, Голова профбюро фізико-техн. ф-ту.

85. Пташник Юрій Володимирович, Голова профбюро кафедри іноз. мов.

86. Рихлюк Сергій Павлович, Голова профбюро факультету фіз. в-ня і спорту.

87. Бублик Сергій Анатолійович, Голова профбюро кафедри фізичного в-ня.

88. Шпільчак Володимир Антонович,  Голова профбюро Навч.-наук. Інституту мистецтв.

89. Щербін Лілія Василівна, Голова профбюро факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Навчально-науковий Юридичний Інститут

90. Андріюк Володимир Володимрович, доцент кафедри теорії та історії держави і права.

91. Банасевич Ірина Іванівна, доцент кафедри цивільного права.

92. Зозуляк Ольга Ігорівна, доцент кафедри цивільного права.

93. Кузьмич Олег Ярославович, доцент кафедри судочинства.

94. Логвінова Марія Володимирівна, заступник директора, доцент кафедри судочинства.

95. Микитин Юрій Іванович, доцент кафедри кримінального права.

96. Петровська Ірина Ігорівна, викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

97. Гурак Ігор Федорович, завідувач кафедри міжнародних відносин.

98. Дерев’янко Сергій Миронович, профессор кафедри політичних інститутів і процесів.

99. Комар Володимир Леонович, завідувач кафедри історії слов’ян.

100. Кочкін Ігор Тарасович, старший викладач кафедри етнології і археології.

101. Марущенко Олександр Володимирович, завідувач кафедри історіографії і джерелознавства.

102. Марчук Василь Васильович, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів.

103. Михайлишин Лілія Іванівна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.

104. Москалюк Михайло Федорович, доцент кафедри політології.

105. Райківський Ігор Ярославович, завідувач кафедри історії України.

106. Ткачівська Марія Романівна, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу.

Факультет туризму

107. Зарічняк Андрій Петрович, викладач кафедри туризмознавства і краєзнавства.

108. Орлова Віра Василівна, доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю.

109. Польова Леся Василівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

110. Приймак Лілія Богданівна, доцент кафедри іноземних мов і країнознавства.

111. Чорна Любов Василівна, доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства.

112. Шикеринець Василь Васильович, доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю.

Навчально-науковий Інститут мистецтв

113. Бардашевська Ярослава Миколаївна, викладач кафедри методики музичного виховання і диригування.

114. Бойчук Богдан Васильович, завідувач кафедри образотворчого і ДПМ та реставрації.

115. Васірук Світлана Омельянівна, старший викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії.

116. Волощук Юрій Іванович, доцент кафедри виконавського мистецтва.

117. Грицан Надія Володимирівна, завідувач кафедри сценічного мистецтва і хореографії.

118. Гулянич Юрій Миколайович, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального виконавства.

119. Князев Владислав Федорович, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва.

120. Корпанюк Василь Васильович, доцент кафедри методики викладання образотворчого і ДПМ.

121. Круль Петро Франкович, завідувач кафедри виконавського мистецтва.

122. Кузенко Петро Ярославович, доцент кафедри образотворчого і ДПМ та реставрації.

123. Макогін Ганна Василівна, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва.

124. Мельник Олександр Юліанович, доцент кафедри виконавського мистецтва.

125. Осадчук Тетяна Романівна, асистент кафедри сценічного мистецтва і хореографії.

126. Романюк Леся Богданівна, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва.

127. Сандюк Лариса Петрівна, старший викладач кафедри образотворчого і ДПМ та реставрації.

128. Серганюк Любов Іванівна, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування.

129. Серганюк Юрій Миколайович, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування.

130. Тимків Богдан Михайлович, професор, завідувач кафедри методики викладання образотворчого і ДПМ.

131. Хомин Василь Михайлович, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва.

132. Чуйко Олег Дмитрович, професор, завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва.

133. Шегда Лідія Василівна, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування.

134. Юсипчук Юрій Володимирович, доцент кафедри методики викладання образотворчого і ДПМ.

Факультет природничих наук

135. Байляк Марія Михайлівна, доцент кафедри біохімії та біотехнології.

136. Волощук Мирослав Дмитрович, завідувач кафедри агрохімії і грунтознавства.

137. Волчовська-Козак Олександра Євгенівна, доцент кафедри біології та екології.

138. Грицуляк Володимир Богданович, доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин.

139. Курта Сергій Андрійович, професор кафедри теоретичної та прикладної хімії.

140. Олійник Василь Степанович, завідуючий кафедри лісознавства.

141. Парпан Василь Іванович, професор кафедри біології та екології.

142. Сав’юк Мирослав Іванович, доцент кафедри географії і природознавства.

143. Сіренко Геннадій Олександрович, професор кафедри теоретичної та прикладної хімії.

144. Сливка Роман Родославович, доцент кафедри географії і природознавства.

145. Шпарик Юрій Степанович, доцент кафедри лісознавства.

Факультет філології

146. Димніч Наталія Дмитрівна, доцент кафедри журналістики.

147. Лазарович Ольга Миколаївна, доцент кафедри слов’янських мов.

148. Лесюк Микола Петрович, завідувач кафедри слов’янських мов.

149. Марчук Наталія Василівна, асистент кафедри журналістики.

150. Мафтин Наталія Василівна, професор кафедри української літератури.

151. Петришин Марта Йосипівна,доцент кафедри загального та германського мовознавства.

152. Пітель Василь Іванович, доцент кафедри української мови.

153. Піхманець Роман Володимирович, доцент кафедри української літератури.

154. Тереховська Олена Володимирівна, доцент світової літератури та порівняльного літературознавства.

155. Ткачук Тамара Олексіївна, доцент світової літератури та порівняльного літературознавства.

Педагогічний факультет

156. Благун Наталія Михайлівна, професор кафедри педагогіки початкової освіти.

157. Будник Олена Богданівна, професор кафедри педагогіки початкової освіти.

158. Вовк Мирон Васильович, професор кафедри педагогіки початкової освіти.

159. Захарасевич Наталія Володимирівна, асистент кафедри теорії та методики дошкільної та спеціальної освіти.

160. Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

161. Коваль Петро Миколайович, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

162. Ковбас Богдан Іванович, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

163. Круль Лариса Миколаївна, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

164. Межиловська Любов Йосипівна, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

165. Оліяр Марія Петрівна, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти.

166. Потапчук Тетяна Володимирівна, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти.

167. Русин Галина Андріївна, доцент кафедри педагогіки початкової освіти.

168. Сабат Надія Володимирівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

169. Салига Наталія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки ім.Б.Ступарика.

Коломийський Навчально-науковий інститут

170. Русакова Ольга Валеріївна, доцент кафедри філології.

171. Слипанюк Ольга Василівна, доцент кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін.

172. Чепіль Марія Василівна, старший викладач кафедри педагогіки і психології.

Економічний факультет

173. Василюк Марія Михайлівна, доцент кафедри обліку і аудиту.

174. Гнатюк Тарас Михайлович, доцент кафедри обліку і аудиту.

175. Мигович Тетяна Михайлівна, викладач кафедри фінансів.

176. Михайлів Галина Василівна, доцент кафедри менеджменту і маркетингу.

177. Пилипів Надія Іванівна, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки.

178. Пілько Андрій Дмитрович, доцент кафедри економічної кібернетики.

179. Солоджук Тетяна Василівна, викладач кафедри фінансів.

180. Ткач Олег Володимирович, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу.

181. Ціжма Юрій Іванович, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки.

Факультет іноземних мов

182. Бистров Яків Володимирович, професор, завідувач кафедри англійської філології.

183. Білик Ольга Юріївна, доцент кафедри англійської філології.

184. Гошилик Володимир Богданович, доцент кафедри англійської філології.

185. Дерев’янко Оксана Андріївна, доцент кафедри англійської філології.

186. Малашевська Ірина Ярославівна, старший викладач кафедри німецької філології.

187. Михайлюк Любов Василівна, старший викладач кафедри англійської філології.

188. Пилячик Наталія Євгенівна, доцент кафедри англійської філології.

189. Романишин Ігор Михайлович, доцент кафедри англійської філології.

190. Телегіна Наталія Іванівна, доцент кафедри англійської філології.

191. Цюпа Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри французької філології.

192. Шацька Галина Миколаївна, старший викладач кафедри німецької філології.

Факультет математики та інформатики

193. Власій Олеся Орестівна, доцент кафедри інформатики.

194. Гаврилків Володимир Михайлович, доцент кафедри алгебри та геометрії.

195. Гой Тарас Петрович, доцент кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.

196. Іляш Юрій Юрійович, доцент кафедри інформатики.

197. Кашуба Григорій Іванович, асистент кафедри статистики і вищої математики.

198. Кравців Вікторія Василівна, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу.

199. Мельничук Степан Іванович, завідувач кафедри інформаційних технологій.

Фізико–технічний факультет

200. Ліщинський Ігор Мирославович, завідувач кафедри теоретичної і експериментальної фізики.

201. Никируй Любомир Іванович, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла.

202. Новосядлий Степан Петрович, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки.

203. Яцура Михайло Михайлович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій.

Філософський факультет

204. Борисевич Лілія Василівна, заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.

205. Дойчик Максим Вікторович, доцент, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.

206. Заграй Лариса Дмитрівна, професор, завідувач кафедри соціальної психології.

207. Іванцев Людмила Ігорівна, доцент кафедри загальної та клінічної психології.

208. Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна, доцент кафедри загальної та клінічної психології.

209. Москалець Віктор Петрович, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології.

210. Пілецька Любомира Сидорівна, професор кафедри соціальної психології.

211. Рохман Богдан Михайлович, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.

212. Чуйко Оксана Михайлівна, доцент кафедри соціальної психології.

Факультет фізичного виховання і спорту

213. Баскевич Олег Володимирович, доцент кафедри фізичної реабілітації.

214. Лапковський Едуард Йосипович, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін.

215. Луцький Василь Ярославович, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури і спорту.

216. Презлята Ганна Василівна, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури і спорту.

217. Синиця Андрій Володимирович, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін.

218. Тягур Роман Степанович, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури і спорту.

Загальноуніверситетські кафедри:

Кафедра фізичного виховання 

219. Файчак Роман Іванович,  завідувач кафедри.

220. Човган Ростислав Ярославович, асистент кафедри.

Кафедра іноземних мов

221. Баланюк Віра Сергіївна, старший викладач.

222. Кучера Анна Миколаївна, доцент.

223. Лащик Надія Михайлівна, старший викладач.

224. Поміркована Тетяна Валентинівна, доцент.

225. Ткачівський Василь Васильович, завідувач кафедри, доцент.

Кафедра безпеки життєдіяльності

226. Поплавський Омелян Павлович, доцент.

Кафедра військової підготовки

227. Пономаренко Анатолій Іванович, викладач кафедри військової підготовки, полковник.

Івано-Франківський коледж

228. Гой Наталія Василівна, викладач коледжу.

229. Дзвінчук Ганна Миколаївна, методист коледжу.

230. Івасів Ярослава Іванівна, викладач коледжу.

231. Наконечна Іванна Миколаївна, завідувач юридичного відділення.

232. Нестеренко Світлана Василівна, заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи.

233. Никорак Ярослав Ярославович, заступник директора коледжу з навчально-методичної роботи.

234. Полякова Тетяна Вікторівна, завідувач педагогічного відділення.

235. Савчин Наталія В’ячеславівна, викладач коледжу.

236. Сидорук Оксана Миколаївна, завідувач відділення дошкільної освіти.

237. Чупровська Марта Ярославівна, заступник директора коледжу з навчально-виробничої роботи.

Навчально-допоміжний персонал університету (лаборанти)

238. Лаба Ольга Іванівна, завідувач лабораторії.

239. Зюбрицька Оксана Йосипівна, старший лаборант кафедри педагогіки ім.Б.Ступарика.

240. Яворський Ярослав Святославович, завідувач лабораторіями кафедри фізики і хімії твердого тіла.

241. Квасниця Степан Мирославович, завідувач кодифікаційного бюро.

ВІДДІЛИ, ІНШІ ПІДРОЗДІЛИ:

242. Аннич Андрій Богданович, директор Інформац.-обчис. центру.

243. Якубів Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.

244. Альнікіна Наталія Петрівна, керівник навчально-наукового природничого центру.

245. Карбівська Оксана Миронівна, провідний спеціаліст відділу кадрів.

246. Макарук Ігор Васильович, провідний спеціаліст з ліцензування та акредитації НМВ.

247. Блинчук Ольга Миколаївна, провідний бібліограф Наук.бібліот.

248. Романова Тетяна Валеріївна, зав сектором відділу комплектування Наук.бібліотеки.

249. Логаза Галина Федорівна, провідний бухгалтер КСЇ «Калина».

250. Андріїв Ігор Михайлович, директор Калуського НЦ дис. ком.

251. Козак Тетяна Іванівна, директор дендропарку «Дружба».

252. Синишин Оксана Юліанівна, бухгалтер.

Адміністративно-господарська частина

253. Гнатюк Надія Євгенівна, пасічник дендропарку «Дружба».

254. Гундяк Ярослав Іванович, завідувач гуртожитку № 4.

255. Досин Наталія Іванівна, комендант голов.навчальн. корпусу.

256. Жураківська Наталія Миколаївна, стор. навч.корп. (вул.Чорновола,1).

257. Кирилюк Тетяна Олексіївна, комендант навчального корпусу.

258. Кузьменко Ольга Вітольдівна, оператор котельні гол.навч.корпусу.

259. Лилик Михайло Йосипович, директор студентського містечка.

260. Лукашук Юрій Миколайович, головний інженер.

261. Остафійчук Віталій Іванович, інж. I кат. по ремонту основ.засобів.

262. Пікула Тетяна Юріївна, комендант голов.навч. корпусу.

263. Пташник Галина Романівна, паспортист гуртожитку № 1.

Делегати з числа осіб, що навчаються (37)

264. Андриїшин Михайло Мирославович, історія, 3 курс.

265. Барбак Віра Миколаївна, початкова освіта, 3 курс.

266. Бордуляк Віталій Юрійович, початкова освіта, 3 курс.

267. Вовк Мар’ян Миколайович, прикладна математика, 2 курс.

268. Гречка Ігор Васильович, музичне мистецтво.

269. Дейчаківський Станіслав Ігорович, туризм, 2 курс.

270. Дементьева Юлія Олексіївна, українська філологія, 3 курс.

271. Дудла Світлана Сергіївна, соціологія, 4 курс.

272. Дукач Наталія Юріївна, політологія, 2 курс.

273. Дюк Назарій Степанович, фахівець в галузі фізіотерапії та арготерапії, 5 курс.

274. Жовтобрух Марія Вікторівна, початкова освіта, 3 курс.

275. Завадяк Іван Іванович, фізичне виховання і спорт, 4 курс.

276. Захарчук Євгенія Олександрівна, філософія, 3 курс.

277. Зубрицька Тетяна Михайлівна, англійська мова і література, 2 курс.

278. Кифорак Вікторія Михайлівна, прикладна математика, 3 курс.

279. Клим’юк Юрій Станіслав В’ячеславович, хореографія, 3 курс.

280. Кобра Андрій Миколайович, готельно-ресторанна справа, 2 курс.

281. Красківський Микита Олександрович, політологія, 4 курс.

282. Ляхович Тетяна Романівна, психологія, 4 курс.

283. Малишівський Тарас Володимирович, фінанси та кредит, 4 курс.

284. Мойсак Марина Костянтинівна, українська філологія, 2 курс.

285. Недоступ Оксана Василівна, англійська мова і література, 4 курс.

286. Ничка Володимир Андрійович, середня освіта фізичне виховання і спорт, 1 курс.

287. Петровська Марина Миколаївна, маркетинг, 3 курс.

288. Ребега Мар’ян Ігорович, прикладна математика, 2 курс.

289. Речкін Андрій Максимович, прикладна фізика та наноматеріали, 2 курс.

290. Рудик Роман Данилович, комп’ютерна інженерія, 2 курс.

291. Степанишен Юрій Євгенович, журналістика, 2 курс.

292. Федорик Ольга Ярославівна, прикладна фізика та наноматеріали, 2 курс.

293. Федоренко Ярина Андріївна, фінанси та кредит, 3 курс.

294. Федченко Анна Ярославівна, дошкільна освіта, 1 курс.

295. Чегіль Олександр Володимирович, право, 3 курс.

296. Чиженко Анастасія Федорівна, дошкільна освіта, 1 курс.

297. Шотт Софія Генадіївна, дошкільна освіта, 2 курс.

298. Ярема Назар Андрійович, дизайн, 2 курс.

299. Яцук Тетяна Петрівна, дошкільна освіта, 1 курс.

300. Яшан Вікторія Василівна, право, 2 курс.