До відома профактиву

Профспілки працівників освіти виступають за екологічно стійкий розвиток

Надзвичайна кліматична ситуація у світі вимагає радикальних перетворень в суспільстві, включаючи індивідуальні та колективні зміни в менталітеті людей, поведінці і способі життя. І саме освіта є критично важливим інструментом у справі забезпечення екологічно стійкого розвитку.

З такими настановами 22-23 квітня 2021 року відбулася онлайн Конференція Європейського комітету профспілок освіти «Профспілки працівників освіти вирішують питання екологічно стійкого розвитку».

У роботі заходу взяли участь 70 учасників із 30 країн Європи. Від Профспілки працівників освіти і науки України у заході взяв участь Голова Профспілки Георгій Труханов.

     Конференція стала початком проекту ЄКПО «Освіта в ім’я соціальних перетворень: Роль профспілок освіти у вирішенні питань екологічно стійкого розвитку».

    Ціль проекту – наростити потенціал профспілок освіти щодо підготовки своїх членів до вирішення екологічних питань та подолання надзвичайної кліматичної ситуації з метою сталого розвитку в освіті та професійному навчанні за допомогою соціального діалогу та колективних переговорів для подолання тих наслідків, які надзвичайна кліматична ситуація і заходи забезпечення екологічної стійкості несуть з собою для сектора освіти в Європейському регіоні.

    Голова Профспілки Георгій Труханов, який взяв участь у обговоренні актуальних проблем, наголосив, що для України ця тема є досить важливою. Днями виповнюються роковини Чорнобильської катастрофи, наслідки якої країна ще не подолала.

   Він зазначив, що головною проблемою в сфері екології на сьогоднішній день залишається забезпечення урядом необхідного додаткового фінансування для вирішення означеної проблеми. Також виникла проблема недопущення скорочення кількості уроків предметів природничого напряму. Він висловив сподівання, що Конференція зможе дати імпульс для впливу на уряд країни для поліпшення ситуації та вирішення проблемних питань.

     Досвідом щодо вирішення проблем кліматичних умов та сталого розвитку у своїх країнах поділилися також представники профспілок освіти Норвегії, Бельгії та Португалії.

    Учасники відзначили, що однією з головних проблем є відсутність достатньої інформації та відсутність вивчення питання в навчальних планах. Міністерства лише працюють над розробкою програм з урахуванням проблем клімату та питань стійкого розвитку. Як зазначив представник Бельгії, в школах впроваджуються проекти, яким чином учні можуть допомогти сприяти покращенню екологічної ситуації, для учнів створюються веб-сайти з інформацією про проблеми клімату та питання стійкого розвитку. Як зазначив представник Профспілки, до розробки ініціатив профспілки поки що не залучають, але вони намагаються досягти залучення у їх роботі.

    Представники Португалії зазначили, що при проведенні ремонтів чи реконструкцій шкіл сьогодні держава висуває надзвичайно високі вимоги щодо підтримання чистоти повітря, екологічності матеріалів та ін. Під час навчального процесу в Португалії вчителі намагаються розвивати прив’язаність до своєї території, важливість її збереження та екологічності. Учні мають вивчати проблеми клімату щороку, а не лише протягом одного року під час початкових класів, або протягом одного року по завершенню школи.

    Під час конференції представники європейських профспілок освіти країн наголошували на важливості підвищення екологічної інформованості населення, освіти з питань надзвичайної кліматичної ситуації та екологічно стійкого розвитку, впливу надзвичайної ситуації, яка скалась на сьогодні, на сферу освіти, професійного розвитку та підвищення рівня знань вчителів, працівників ВНЗ та інших працівників освіти, а також підходів до забезпечення екологічно стійкого розвитку у внутрішній політиці профспілок освіти.

   Надзвичайна кліматична ситуація і питання захисту навколишнього середовища є ключовими пріоритетами для формування суспільства та економіки, які стабільно розвиваються в Європі.

    У цьому контексті освіта відіграє центральну роль у формуванні громадян, які відповідально і критично мислять на тему сталого розвитку. Проте вчителі, працівники ВНЗ та інші працівники освіти потребують підтримки в питанні надання освіти на тему надзвичайної кліматичної ситуації та екологічно стійкого розвитку у вигляді актуальних і оновлюваних матеріалів та інструментів, методів і практичних прийомів викладання, а також підготовки з цієї теми в рамках початкової педагогічної освіти і подальшого професійного розвитку.

   Дворічний проект ЄКПО (2021-2023) «Освіта в ім’я соціальних перетворень: Роль профспілок освіти у вирішенні питань екологічно стійкого розвитку» – фінансуються Європейською комісією спільно з Європейським комітетом профспілок освіти.

     Завдяки йому ЄКПО піднімає на новий рівень роль профспілок освіти у здійсненні Європейського «зеленого» курсу і досягненні Цілей ООН в галузі сталого розвитку.