Засідання профспілкового комітету

       31 січня вперше цього року відбулося засідання профспілкового комітету.

     Спочатку відбулося обговорення та погодження проектів Положення про порядок проведення виборів ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». З цього питання виступив начальник відділу кадрів Орест Смішко. Він зазначив, що: «відповідні положення розроблені на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» відповідно до статуту Університету та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726».

    Далі обговорювали питання про підвищення оплати праці з січня 2019 року. З роз’ясненнями щодо особливостей розмірів посадових окладів за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2019 року розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу і мінімальної заробітної плати виступила провідний економіст планово-фінансового відділу – Надія Гудима.

    Зокрема, вона зазначила, що: «відповідно до примітки 1 Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, з урахуванням внесених змін, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», посадові оклади (ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

    Абзацом другим примітки 1 до Додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 з урахуванням змін, зокрема внесених наказом від 20.01.2017 № 81, також передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) з розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

    Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року затверджено на рівні 1921 гривні.

    Згідно з приміткою 2 до Додатку 1 до наказу № 557 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 – відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

   Тому з 1 січня 2019 року розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів і установ освіти визначаються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 1921 гривні, замість 1762 гривень станом на 1 січня 2018 року, тобто підвищуються на 9% з відповідним їх заокругленням.

    Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, підвищуються на 10 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (без заокруглення).

     При цьому згідно з пунктом 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати, затвердженої наказом Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102, утворюються нові розміри посадових окладів та ставок заробітної плати, від яких визначаються розміри всіх інших виплат, зокрема й підвищень за роботу в певних типах закладів освіти та за педагогічні звання, присвоєні за наслідками атестації.

    Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2019 року складає 4173 гривні, тобто її збільшено з 3723 гривень або на 12,1%.

    Тому відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

    Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, здійснюється доплата до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

    При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

     У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. При виконанні роботи на умовах неповного робочого часу мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

    Тобто умови встановлення доплат до рівня мінімальної заробітної плати не змінилися.

    Щодо посадових окладів науково-педагогічних працівників, то відповідно до схваленої 18 грудня 2018 року Кабінетом Міністрів України постанови їх розміри підвищені з 1 січня 2019 року ще додатково на 11% згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36, що дозволить поліпшити матеріальний стан науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та підвищити престижність їх роботи».

   Про план роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників на 2019 рік виступив голова профкому Юрій Копчак. Серед основних завдань голова профспілкової організації відзначив наступні:

 • організація роботи постійних комісій профкому;
 • організація літнього оздоровлення членів профспілки та їх дітей в СОК «Смерічка»;
 • вручення Великодніх кошиків пенсіонерам – ветеранам праці в університеті;
 • відзначення ветеранів університету з нагоди Дня університету;
 • участь у проведенні спартакіад серед збірних команд працівників структурних підрозділів спільно зі спортклубом «Наука»;
 • робота над книгою «Сторінки історії Первинної профспілкової організації працівників Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника»;
 • проведення та організація спільних зустрічей профкому та адміністрації університету з працівникам бажаючих долучитись до будівництва житла кооперативним способом та представниками будівельних компаній;
 • організація відпочинкових екскурсійних поїздок у структурних підрозділах університету з використанням профспілкового автобуса;
 • поновлення контрольного списку працівників, які перебувають в черзі при Івано-Франківському міськвиконкомі на отримання житла згідно поданих документів;
 • організація роботи і проведення засідань комісії з надання пільг працівникам та їхнім дітям (зменшення оплати за навчання);
 • надання матеріальної допомоги працівникам (членам профспілки) з коштів первинної профспілкової організації;
 • відзначення ювілярів;
 • організація роботи щодо здійснення заготівлі овочів, фруктів на осінньо-зимовий період 2019-2020 рр. для працівників університету;
 • проведення навчання профспілкового активу з питань організації профспілкової діяльності;
 • організація роботи і проведення засідань комісії з надання матеріальної допомоги працівникам університету за рахунок коштів благодійних фондів;
 • здійснення контролю за станом підготовки університету, його підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період, допомога в усуненні виявлених недоліків;
 • продовження заслуховування звітів роботи голів профбюро структурних підрозділів університету;
 • організація передплати періодичних видань на 2020 рік для потреб профкому і добродійної передплати для ветеранів університету;
 • відзначення Дня Святого Миколая. Придбання і вручення новорічних кондитерських подарунків для дітей працівників;
 • проведення звітно-виборних зборів та обрання делегатів на профспілкову звітно-виборну конференцію 2020 р. в структурних підрозділах університету.

     Далі розглядали питання щодо:

 • затвердження фінансового звіту профспілкової організації за 2018 рік;
 • грошових видатків первинної профспілкової організації;
 • надання нецільової благодійної (матеріальної) допомоги з профспілкових коштів;
 • грошових виплат, як винагорода профспілковим активістам за поданнями голів профбюро підрозділів.

     Із зазначених питань відбулося голосування та прийняті відповідні постанови.